Πολιτική Απορρήτου | Ξενοδοχείο Four Seasons, Κάρλινγκφορντ

Four Seasons Hotel Carlingford

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τελευταία έκδοση: 8 Μαΐου 2019

 

Το Four Seasons Hotel Carlingford δεσμεύεται να προστατεύει και να σέβεται το απόρρητό σας.

Το απόρρητο και το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών είναι σημαντικά και δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτή η πολιτική καθορίζει τη βάση πάνω στην οποία τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή εσείς μας παρέχετε, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς. Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω για να κατανοήσετε τις απόψεις και τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς θα τα χειριστούμε. Ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας Δεδομένων βάσει του Νόμου για την Προστασία Δεδομένων του 1988, υποστηρίζουμε πλήρως και τηρούμε τις αρχές της ιρλανδικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και θα διασφαλίσουμε ότι:

 • Λάβετε και επεξεργάζεστε πληροφορίες δίκαια.
 • Διατηρήστε πληροφορίες μόνο για έναν ή περισσότερους καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
 • Να χρησιμοποιείτε και να αποκαλύπτετε πληροφορίες μόνο με τρόπους συμβατούς με αυτούς τους σκοπούς.
 • Διατηρήστε τις πληροφορίες ασφαλείς και ασφαλείς.
 • Διατηρήστε τις πληροφορίες ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες είναι επαρκείς, σχετικές και όχι υπερβολικές.
 • Διατηρήστε τις πληροφορίες όχι περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για τον καθορισμένο σκοπό ή σκοπούς.
 • Δώστε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων στο άτομο από το οποίο ελήφθησαν κατόπιν γραπτού αιτήματος.

Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι μια νομική απαίτηση που στηρίζεται σε δύο διακριτά νομοθετήματα:

 • The Data Protection Acts 1988 & 2003 ("The Acts")
 • Κανονισμοί του 2011 του νομοθετικού μέσου 336 του 2011 Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Δίκτυα και Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών) (Απόρρητο και Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες) Κανονισμοί 2011 ("SI 336/2011")
 • Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 2016 («GDPR»)

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή τη Δήλωση Απορρήτου ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό χωρίς προειδοποίηση δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Ανατρέξτε στην κορυφή αυτού του εγγράφου για να δείτε την ημερομηνία της πιο πρόσφατης έκδοσης σε ισχύ.

Ασφαλείς κρατήσεις

Εάν αποφασίσετε να κάνετε μια ηλεκτρονική κράτηση στον Ιστότοπο, θα συνδεθείτε με μια διεπαφή κρατήσεων και μια μηχανή κρατήσεων τρίτου μέρους (Booking Engine) που παρέχεται από τον προμηθευτή του συστήματος διαχείρισης κρατήσεων Net Affinity. Όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται σε αυτόν τον ιστότοπο, εάν βρίσκονται σε περίοδο λειτουργίας SSL, είναι κρυπτογραφημένες, προστατεύοντας από την αποκάλυψη σε τρίτους.

 1. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας και παρέχοντας οικειοθελώς οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε εμάς μέσω κράτησης ή περιήγησης, επιβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε και συναινείτε με τους όρους αυτής της Δήλωσης Απορρήτου εκ μέρους σας και εκ μέρους άλλων που εκπροσωπείτε, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, οργανισμών και οργανισμών και των οποίων τα στοιχεία υποβάλλετε και συμπεριλαμβανομένης της συλλογής και χρήσης πληροφοριών, στο βαθμό που απαιτείται η συγκατάθεσή σας από οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία. Η συνεχής πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας χωρίς αποδοχή των όρων της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου μας απαλλάσσει από την ευθύνη έναντι του χρήστη.

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Αυτή είναι η πολιτική απορρήτου του Four Seasons Hotel, Spa & Leisure Club. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη δήλωση απορρήτου μας, σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ή έχετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@fshc.ie

 1. ΣΚΟΠΟΣ

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε στον ιστότοπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για να λειτουργήσουμε και να παρέχουμε την αναζήτηση, την κράτηση, τους λογαριασμούς, την κριτική, τα φόρουμ και άλλες υπηρεσίες, εγκαταστάσεις και λειτουργίες των ιστοσελίδων μας. Αυτό περιλαμβάνει τη διαχείριση τυχόν λογαριασμών ή εγγραφών που μπορεί να έχετε στους ιστότοπούς μας και την πραγματοποίηση αλλαγών στις ρυθμίσεις και το προφίλ σας κατόπιν αιτήματός σας.
 • Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τον ιστότοπο, τα συστήματα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε ερωτήματα και αναζητήσεις κρατήσεων και για να σας ενημερώνουμε γενικά.
 • Για να μπορείτε να κάνετε κρατήσεις και να εκπληρώνετε, παρέχετε, εκτελείτε, διαχειρίζεστε, διαχειρίζεστε και επιβάλλετε όλες τις κρατήσεις, παραγγελίες και άλλες συμβάσεις που σχετίζονται με εσάς (συμπεριλαμβανομένου του εάν είστε επισκέπτης σε μια κράτηση που έγινε από κάποιον άλλο) και για την επεξεργασία οποιωνδήποτε συναλλαγών που έχουν εξουσιοδοτηθεί ή πραγματοποιηθεί μαζί μας και σχετίζονται με εσάς.
 • Για τη συλλογή και την πραγματοποίηση πληρωμών και τη διαχείριση των λογαριασμών μας.
 • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τυχόν ερωτήσεις, κρατήσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες, προβλήματα και παράπονα και να απαντήσουμε σε τυχόν υποβολές, ερωτήσεις ή αιτήματα από εσάς.
 • Να τηρεί εσωτερικά αρχεία και να διατηρεί εύλογα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων, των κρατήσεων, των συμβάσεων, των υπηρεσιών και των καταγγελιών.
 • Για την ανάλυση, τον έλεγχο, την παροχή, τη λειτουργία, τη διαχείριση, τη συντήρηση και τη βελτίωση της επιχείρησής μας, του ιστότοπου, των συστημάτων και των υπηρεσιών μας. να διεξάγει έρευνες και να αναλύει τα αποτελέσματα· να διεξάγει προσφορές και διαγωνισμούς· αναλαμβάνει έρευνα/ανάπτυξη προϊόντος ή πελάτη· να μας βοηθήσει και να μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τις διαδικασίες πωλήσεων, σύνταξης, διαφήμισης και μάρκετινγκ· να διεξάγει άλλες δραστηριότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης και βελτίωσης· και να παρέχουμε εκπαίδευση στο προσωπικό, τους υπεργολάβους και τους προμηθευτές μας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να μας βοηθήσουν να προβάλουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες μας γενικά χρησιμοποιούν τους ιστότοπούς μας και τις υπηρεσίες κρατήσεων μαζί (ή μέσω) μας. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να εξακριβώσουμε τα ενδιαφέροντά μας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε καλύτερα τις επιχειρηματικές μας προσφορές.
 • Για να πραγματοποιήσει απευθείας μάρκετινγκ σε εσάς στο οποίο έχετε συναινέσει. Δεν χρησιμοποιούμε ούτε αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, εκτός εάν έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για αυτό μέσω ενός πλαισίου επιλογής συμμετοχής σε οποιαδήποτε φόρμα ή ιστότοπο μας.
 • Για οποιονδήποτε σκοπό για τον οποίο έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας.
 1. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
 • Αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη (συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητών) όπως απαιτείται για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έρευνας κράτησης που γίνεται από ή για λογαριασμό σας, για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε κράτησης που ζητήθηκε από ή για εσάς, για την εκτέλεση και διαχείριση οποιασδήποτε κράτησης για εσάς ή άλλη σύμβαση με ή με σεβασμό σε εσάς. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να περιλαμβάνουν οποιονδήποτε προμηθευτή ή υπεργολάβο και τους αντιπροσώπους τους
 • Όπου χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για τη φιλοξενία, την παροχή, τη λειτουργία ή την παροχή οποιουδήποτε τμήματος των ιστότοπων, βάσεων δεδομένων, συστημάτων, επιχειρήσεων ή υπηρεσιών μας ή για λογαριασμό μας για οποιεσδήποτε από τις επιχειρηματικές μας λειτουργίες ή ενέργειες (συμπεριλαμβανομένης της αποστολής αλληλογραφίας, της επεξεργασίας πληρωμών, της παροχής βοήθεια μάρκετινγκ, παροχή ανάλυσης πελατών και διαφήμισης και παροχή υπηρεσιών πελατών), τότε ενδέχεται να παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε αυτούς όπως απαιτείται για χρήση ή επεξεργασία ως μέρος αυτών των σκοπών.
 • Όπου οποιαδήποτε διευκόλυνση στον ιστότοπό μας είναι ξεκάθαρα σχεδιασμένη για να κάνει ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα δημόσια (π.χ. αναρτήσεις που κάνετε σε οποιοδήποτε δημόσιο φόρουμ ή εγκατάσταση κριτικών), τότε τυχόν προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε σχέση με αυτό το φόρουμ ή άλλη διευκόλυνση, η οποία παρέχεται στο περιστάσεις όπου είναι σαφές ότι πρόκειται να δημοσιευθεί, θα γνωστοποιηθεί στο κοινό αναλόγως, με την επιφύλαξη της εποπτείας μας.
 • Ενδέχεται να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε μια κρατική αρχή ή ρυθμιστική αρχή όπου απαιτείται για συμμόρφωση με νομική απαίτηση, για την απονομή δικαιοσύνης, για σκοπούς τελωνείων, θεωρήσεων και μετανάστευσης ή όπου ευλόγως απαιτείται για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή την επιβολή οποιασδήποτε κράτησης ή άλλο συμβόλαιο. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου απαιτείται διαφορετικά ή επιτρέπεται από το νόμο.
 • Εάν ο πελάτης μας είναι επιχείρηση ή οργανισμός και διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό την ιδιότητά σας ως συνεργάτης αυτής της επιχείρησης ή οργανισμού (συμπεριλαμβανομένου του αντιπροσώπου, αντιπροσώπου, επικοινωνίας, υπαλλήλου, αξιωματικού, ιδιοκτήτη, συνεργάτη ή διευθυντή), τότε μπορεί να τους αποκαλύψει αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Εάν ο πελάτης μας πραγματοποιεί αίτημα κράτησης ή κράτησης για λογαριασμό σας, με την εξουσιοδότησή σας, τότε ενδέχεται να αποκαλύψουμε στον πελάτη μας τα προσωπικά σας δεδομένα όπως εύλογα απαιτούνται σε σχέση με αυτήν την κράτηση ή έρευνα ή την επακόλουθη εκτέλεση ή πληρωμή για οποιαδήποτε κράτηση .
 • Εάν η επιχείρησή μας μεταβιβαστεί ποτέ σε τρίτο μέρος, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν στον αγοραστή για να μπορέσει να συνεχίσει την επιχείρηση.

Όταν παρέχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτο μέρος θα ισχύει μία από τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να τηρούνται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλο τρόπο από αυτούς για λογαριασμό μας, οπότε θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για το τι κάνουν με τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο από αυτούς σύμφωνα με τις οδηγίες μας και αυτήν την πολιτική απορρήτου.
 • Σε άλλες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να τους παρασχεθούν τα προσωπικά σας δεδομένα για να διατηρηθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία από αυτούς για δικό τους δικαίωμα και για δικό τους λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση, θα έχουν τη δική τους ευθύνη για αυτά τα προσωπικά δεδομένα, με την επιφύλαξη της δικής τους πολιτικής απορρήτου, και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για το τι κάνουν με αυτά μετά την αποκάλυψη.

Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς μια σειρά από άλλες ιστοσελίδες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες και υπηρεσίες. Ωστόσο, αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να μην ακολουθούν τις ίδιες πολιτικές απορρήτου με εμάς. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου ή τις ενέργειες τρίτων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των ιδιοκτητών ιστότοπων των οποίων οι ιστοσελίδες μπορούν να προσεγγιστούν μέσω αυτού του ιστότοπου, ούτε μπορούμε να ελέγξουμε τις δραστηριότητες αυτών των ιστότοπων. Σας προτρέπουμε να επικοινωνήσετε με τα σχετικά μέρη που ελέγχουν αυτούς τους ιστότοπους ή έχουν πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πολιτικές τους για τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές συλλογής δεδομένων τους πριν υποβάλετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα.

Αυτή η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν αφορά και δεν φέρουμε ευθύνη για το απόρρητο, τις πληροφορίες ή άλλες πρακτικές τρίτων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των Προσωπικών σας Πληροφοριών από αυτό το τρίτο μέρος. Επιπλέον, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συλλογή πληροφοριών, τη χρήση, την αποκάλυψη ή την ασφάλεια των πολιτικών ή πρακτικών άλλων οργανισμών, όπως Facebook, Apple, Google, Microsoft ή οποιοσδήποτε άλλος προγραμματιστής εφαρμογών, πάροχος εφαρμογών, πάροχος πλατφόρμας κοινωνικών μέσων, πάροχος λειτουργικού συστήματος , πάροχος ασύρματων υπηρεσιών ή κατασκευαστής συσκευής, συμπεριλαμβανομένου σε σχέση με τυχόν Προσωπικές Πληροφορίες που αποκαλύπτετε σε άλλους οργανισμούς μέσω ή σε σχέση με τις Εφαρμογές ή τις σελίδες μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η πολιτική απορρήτου μας δεν είναι σύμβαση, ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε σύμβασης. Έχετε ορισμένα μη συμβατικά δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας προτού ενεργήσουμε και ενδέχεται να αρνηθούμε να ενεργήσουμε εάν δεν το παρέχετε.

Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για εσάς, να σας πούμε ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς και να σας παράσχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε. Πρέπει να παρέχουμε το αίτημα δεδομένων δωρεάν. Όλα τα αιτήματα πρέπει να είναι γραπτά και μπορούν να υποβληθούν μέσω e-mail ή ταχυδρομικώς στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω και θα λάβετε απάντηση εντός 30 ημερών από την παραλαβή του γραπτού σας αιτήματος. Όπου τα αιτήματα είναι πολύπλοκα ή πολλά, θα παρατείνουμε την προθεσμία για την παροχή των πληροφοριών σε 3 μήνες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, θα σας ενημερώσουμε γραπτώς εντός της χρονικής περιόδου των 30 ημερών εξηγώντας γιατί είναι απαραίτητη η παράταση.

Εάν θέλετε να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε, να αποκρύψετε ή να διαγράψετε Προσωπικές Πληροφορίες που μας έχετε δώσει προηγουμένως, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@fshc.ie ή στο Four Seasons Hotel, Carlingford, Dundalk, Co. Louth.

Laura Bizna Riepse

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Four Seasons Hotel, Spa & Leisure Club Carlingford

Στο αίτημά σας, διευκρινίστε ποιες προσωπικές πληροφορίες θα θέλατε να έχουν αλλάξει, εάν θέλετε να αποκρύψετε τις προσωπικές σας πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας ή άλλους περιορισμούς που θα θέλατε να θέσουμε στη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΣΒΗΣΗΣ

Η πολιτική απορρήτου μας δεν είναι σύμβαση, ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε σύμβασης. Έχετε ορισμένα μη συμβατικά δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε απόδειξη της ταυτότητάς σας προτού ενεργήσουμε και ενδέχεται να αρνηθούμε να ενεργήσουμε εάν δεν το παρέχετε. Όλα τα αιτήματα διόρθωσης ή διαγραφής πρέπει να είναι γραπτά και μπορούν να υποβληθούν με e-mail ή ταχυδρομικά στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παρακάτω και θα λάβετε απάντηση εντός 30 ημερών από τη λήψη του γραπτού σας αιτήματος.

 • Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό, με την επιφύλαξη εξαιρέσεων.
 • Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την πραγματοποίηση άμεσου μάρκετινγκ προς εσάς.
 • Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, να αποκλείσουμε, να διαγράψουμε ή να καταστρέψουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Εάν θέλετε να ελέγξετε, να διορθώσετε, να ενημερώσετε, να αποκρύψετε ή να διαγράψετε Προσωπικές Πληροφορίες που μας έχετε δώσει προηγουμένως, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@fshc.ie ή στο Four Seasons Hotel, Carlingford, Dundalk, Co. Louth.

Laura Bizna Riepse

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Four Seasons Hotel Carlingford

Στο αίτημά σας, διευκρινίστε ποια Προσωπικά Στοιχεία θα θέλατε να έχουν αλλάξει, εάν θέλετε να διαγραφούν τα Προσωπικά σας Δεδομένα από τη βάση δεδομένων μας ή άλλους περιορισμούς που θα θέλατε να θέσουμε στη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων.

 1. ΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Επεξεργαζόμαστε τους ακόλουθους τύπους προσωπικών δεδομένων:

 • Προσωπικά Δεδομένα – που αφορούν εσάς ως άτομο, τα οποία περιλαμβάνουν το όνομά σας, την ηλικία, τη φωτογραφία, το φύλο, τη διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, φαξ, e-mail, στοιχεία επικοινωνίας μέσω κοινωνικής δικτύωσης, αποδεικτικά ταυτότητας και διεύθυνσης, αντίγραφα διαβατηρίων, άδειες οδήγησης και λογαριασμοί κοινής ωφελείας, στοιχεία κάρτας και άλλα στοιχεία πληρωμής και οικονομικές πληροφορίες, πληροφορίες υγείας που σχετίζονται με την προγραμματισμένη διαμονή σας ή τις απαιτούμενες υπηρεσίες και ταξιδιωτικές ασφάλειες, αποτελέσματα αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν εναντίον σας, εάν απαιτείται, οι προτιμήσεις σας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που μας παρέχεται από ή σε σχέση με εσάς που σας αφορούν ως άτομο.
 • Δεδομένα που σχετίζονται με την επιχείρηση – εάν είστε άτομο που σχετίζεται με μια επιχείρηση ή άλλο οργανισμό που είναι πελάτης μας, τότε τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες που σας συνδέουμε: στοιχεία επιχείρησης ή οργανισμού (όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου, ρυθμίσεις πληρωμής, οικονομικές πληροφορίες κ.λπ.), τη σχέση σας με αυτήν την επιχείρηση ή οργανισμό (όπως ιδιοκτήτης, συνεργάτης, διευθυντής, μέτοχος, υπάλληλος ή αντιπρόσωπος) και τα στοιχεία επικοινωνίας σας εντός αυτής της επιχείρησης (όπως διεύθυνση εργασίας, τηλέφωνο εργασίας και αριθμοί κινητού τηλεφώνου, αριθμός φαξ εργασίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εργασίας).
 • Πληροφορίες ερωτήσεων και κρατήσεων – πληροφορίες σχετικά με ερωτήματα και κρατήσεις που έγιναν από ή μέσω εμάς για τη διαμονή ή τις υπηρεσίες σας, συμπεριλαμβανομένου του τόπου που κάνετε το αίτημα ή την κράτηση ή εάν είστε ο παραλήπτης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών με τις οποίες σχετίζεται το αίτημα ή η κράτηση. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν: αρχεία ερωτήσεων και αναζητήσεις για λεπτομέρειες σχετικά με το κατάλυμα και άλλες υπηρεσίες για τις οποίες έγινε κράτηση ή για τις οποίες ζητήθηκαν πληροφορίες. στοιχεία των επιβατών που ταξιδεύουν· ημερομηνίες και ώρες ταξιδιού· τιμή; στοιχεία πληρωμής (συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της κάρτας)· στοιχεία διαβατηρίου και πληροφορίες βίζας· απαιτήσεις και ρυθμίσεις συναλλάγματος· και ευαίσθητες πληροφορίες όπως η υγεία, η ιατρική, η διατροφή, η κινητικότητα, η αναπηρία, οι θρησκευτικές ή άλλες ειδικές συνθήκες ή απαιτήσεις.
 • Πληροφορίες Έρευνας – πληροφορίες που συλλέγονται ή δημιουργούνται από οποιεσδήποτε έρευνες διεξάγουμε.
 • Πληροφορίες Διαγωνισμού – Πληροφορίες που συλλέγονται ή δημιουργούνται από τυχόν διαγωνισμούς ή προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιούμε.
 • Πληροφορίες λογαριασμού, εγγραφής και αφοσίωσης – Πληροφορίες σχετικά με τυχόν λογαριασμούς, εγγραφές ή συνδρομές σε εμάς ή συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα επιβράβευσης.
 • Αλληλογραφία – Αλληλογραφία, επικοινωνίες και μηνύματα, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ εσάς και εμάς, και μεταξύ μας και τρίτων, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής κράτησης ή έρευνας κράτησης ή εκτέλεσης οποιασδήποτε σύμβασης.
 • Πληροφορίες χρήσης ιστότοπου – Το Net Affinity ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις, την περιήγηση και τη χρήση του ιστότοπού μας, εκτός εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας το αποκλείει. Το εύρος των δεδομένων που συλλέγουν θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τον ιστότοπό μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν: τη διεύθυνση IP σας (ένα μοναδικό αναγνωριστικό που εκχωρείται στον υπολογιστή σας για τη σύνδεσή σας στο Διαδίκτυο). στοιχεία της συσκευής του υπολογιστή σας (υπολογιστής, tablet, smartphone, ρολόι κ.λπ.)· τη μάρκα και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης ιστού (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) που χρησιμοποιείτε· το λειτουργικό σας σύστημα (π.χ. Windows, Windows Phone, OSX, iOS, Android, Linux κ.λπ.) τη ζώνη ώρας σας. τα πρόσθετα του προγράμματος περιήγησής σας. οποιαδήποτε ιστοσελίδα από την οποία προέρχεστε, που προσδιορίζεται ως η διεύθυνση ιστοσελίδας παραπομπής από το πρόγραμμα περιήγησής σας. μπισκότα; χρόνους απόκρισης σελίδας. Σφάλμα λήψης. σελίδες και μέρη σελίδων που επισκέπτεστε. τη χρήση που κάνετε στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων και των αναζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν, και των εγγραφών για λογαριασμούς, φόρουμ κ.λπ. υπηρεσίες και προϊόντα που προβάλατε· διάρκεια επίσκεψης σε ιστότοπο και σελίδες· πληροφορίες αλληλεπίδρασης σελίδας (όπως κύλιση, πάτημα πλήκτρων, κλικ του ποντικιού, αγγίγματα και μετατοπίσεις του ποντικιού). Αυτό κανονικά θα συλλέγεται και χρησιμοποιείται ανώνυμα και θα συγκεντρώνεται για ανάλυση, με το όνομά σας και τυχόν χαρακτηριστικά που σας προσδιορίζουν να παραμένετε ανώνυμοι, αλλά η πολιτική απορρήτου μας θα ισχύει και θα αντιμετωπίζεται ως προσωπικά σας δεδομένα, εάν αυτές οι πληροφορίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο σε εσάς προσωπικά.

Συλλέγουμε ή δημιουργούμε προσωπικά δεδομένα με τον ακόλουθο τρόπο:

 • Επίσκεψη στον ιστότοπό μας – Με την επίσκεψη και τη χρήση του ιστότοπού μας εσείς ή ο υπολογιστής σας ενδέχεται να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει: πληροφορίες που παρέχονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στους διακομιστές μας. καταγραφή πληροφοριών στους διακομιστές ιστού μας σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τον ιστότοπό μας και τις σελίδες που προβλήθηκαν. πληροφορίες που καταγράφουμε ή τοποθετούμε στον υπολογιστή σας ή παράγουμε χρησιμοποιώντας cookies ή άλλες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. και πληροφορίες που εισάγετε σε φόρμες και πεδία στον ιστότοπό μας.
 • Δεδομένα που παρέχετε – Τα προσωπικά σας δεδομένα θα περιλαμβάνουν δεδομένα που παρέχετε (ή τροποποιείτε αργότερα), είτε: από αλληλογραφία μαζί σας, προφορικά σε εμάς τηλεφωνικά ή αυτοπροσώπως. με την κατάθεση σε οποιοδήποτε πεδίο ή φόρμα σε έναν ιστότοπο· συμπληρώνοντας οποιαδήποτε έντυπη φόρμα που σας παρέχουμε, μέσω e-mail; από έγγραφα που μας παρέχετε· και από ενημερώσεις σε οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από καιρό σε καιρό. Αυτό περιλαμβάνει όταν: εγγράφεστε ή εγγράφεστε για οποιαδήποτε υπηρεσία, λογαριασμό, μέλη ή πρόγραμμα επιβράβευσης, ή κάνετε μια έρευνα ή κράτηση για διακοπές ή άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες είτε αυτοπροσώπως, τηλεφωνικά, μέσω του ιστότοπού μας ή με άλλο τρόπο. στείλτε μας τα σχόλια ή τις προτάσεις σας. εγγραφείτε σε οποιοδήποτε ενημερωτικό δελτίο ή άλλη δημοσίευση· και ζητήστε πληροφορίες πωλήσεων και διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων φυλλαδίων.
 • Δεδομένα που λαμβάνονται από τρίτα μέρη – Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων: από παρόχους οποιωνδήποτε διακοπών, καταλύματος, άλλων ταξιδιωτικών υπηρεσιών για τις οποίες ζητούνται πληροφορίες ή έχουν γίνει κράτηση, και από τους μεσάζοντες τους. πίστωση, απάτη, ταυτότητα και άλλες αναζητήσεις που ενδέχεται να αναλάβουμε, συμπεριλαμβανομένων αναζητήσεων με δημόσια αρχεία και ρυθμιστικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς· από οποιαδήποτε επιχείρηση ή οργανισμό με τον οποίο συνδέεστε· από αριθμούς τηλεφώνου που προσδιορίζονται από το τηλεφωνικό σύστημα όταν μας τηλεφωνείτε.
 • Δεδομένα που παράγονται από εμάς – Εμείς και οποιοιδήποτε προμηθευτές ή υπεργολάβοι που εργάζονται για εμάς ενδέχεται να δημιουργήσουμε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης και της αντιμετώπισης οποιουδήποτε ερωτήματος, κράτησης ή καταγγελίας. ή κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε κράτησης ή άλλης σύμβασης μαζί σας, ή μέσω της ανάλυσης των προσωπικών σας δεδομένων ή δεδομένων που αποκτήθηκαν από τη χρήση του ιστότοπού μας. Ενδέχεται να ηχογραφήσουμε τηλεφωνικές κλήσεις μαζί σας.

 1. ΜΠΙΣΚΟΤΑ

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στη συσκευή σας από ένα πρόγραμμα περιήγησης Ιστού (π.χ. Internet Explorer) που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπό μας. Κατά την επιστροφή στον ιστότοπό μας, αυτές οι αποθηκευμένες πληροφορίες ανατροφοδοτούνται σε εμάς επιτρέποντάς μας να σας προσφέρουμε μια πιο προσωπική εμπειρία περιήγησης. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας συναινείτε στη χρήση cookies σύμφωνα με την Πολιτική μας για τα Cookies.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εμείς (και κάθε συνδεδεμένη εταιρεία, υπεργολάβος ή άλλο πρόσωπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας) μπορούμε να μεταφέρουμε, να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε με άλλο τρόπο τα προσωπικά σας δεδομένα οπουδήποτε στον κόσμο. Όπου αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, αυτή η αποκάλυψη μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων οπουδήποτε στον κόσμο, και αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να μεταφέρουν, αποθηκεύσουν ή με άλλο τρόπο να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες οπουδήποτε στον κόσμο. Σε κάθε περίπτωση, θα συμμορφωνόμαστε με οποιεσδήποτε νομικές απαιτήσεις σχετικά με τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος εκτός της χώρας όπου είμαστε εγκατεστημένοι, και όπου τα προσωπικά σας δεδομένα ελέγχονται ακόμη από εμάς ή αποθηκεύονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με άλλο τρόπο στις για λογαριασμό μας, θα ισχύουν επίσης τα μέτρα ασφαλείας μας.

Δεσμευόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε εύλογα για να διατηρήσουμε ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα και είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να λάβουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και κατά της τυχαίας απώλειας ή καταστροφής ή ζημιάς προς, τα προσωπικά σας δεδομένα. Κατά συνέπεια, έχουμε εφαρμόσει πολιτικές ασφάλειας, κανόνες και τεχνικά μέτρα με σκοπό να το πετύχουμε:

 • Χρησιμοποιούμε λογισμικό Secured Socket Layer (“SSL”) προκειμένου να κρυπτογραφήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη μεταφορά τους μέσω του Διαδικτύου. Αυτό θα λειτουργήσει εάν το πρόγραμμα περιήγησής σας είναι ενεργοποιημένο SSL (που είναι τα περισσότερα). Μπορείτε να επαληθεύσετε ότι αυτό λειτουργεί αναζητώντας το σύμβολο μιας κλειστής κλειδαριάς ή συμπαγούς κλειδιού στην κάτω γραμμή του παραθύρου του προγράμματος περιήγησής σας και ελέγχοντας ότι το πρόθεμα για τη διεύθυνση ιστού στη γραμμή διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης έχει αλλάξει από "http" σε " https”.
 • Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς στο διαδίκτυο αποθηκεύονται από εμάς ή/και τους παρόχους υπηρεσιών μας σε βάσεις δεδομένων που προστατεύονται μέσω ενός συνδυασμού φυσικών και ηλεκτρονικών ελέγχων πρόσβασης, τεχνολογίας τείχους προστασίας και άλλων εύλογων μέτρων ασφαλείας.
 • Για την προστασία του απορρήτου σας, σας ενθαρρύνουμε να διατηρείτε λογισμικό προστασίας από ιούς και άλλο λογισμικό προστασίας από κακόβουλο λογισμικό στους υπολογιστές σας και σε άλλες συσκευές και να διατηρείτε τα δικά σας μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μην συμπεριλάβετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε τυχόν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μπορείτε να μας στείλετε, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της κάρτας πληρωμής. Σας ενθαρρύνουμε επίσης να είστε προσεκτικοί σε ποιους δίνετε προσωπικά δεδομένα. Ποτέ δεν επικοινωνούμε μαζί σας για να σας ζητήσουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως στοιχεία κάρτας πληρωμής, ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αριθμούς διαβατηρίου ή στοιχεία σύνδεσης, και θα σας ζητήσουμε τέτοιες πληροφορίες μόνο αυτοπροσώπως ή μέσω του ιστότοπού μας ή μέσω τηλέφωνο σε σχέση με μια κράτηση που κάνετε ή έχετε κάνει. Ενημερώστε μας εάν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας στο όνομά μας.
 • Όλα τα email μας είναι κρυπτογραφημένα, αλλά και πάλι δεν συνιστούμε την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων σε email.
 1. ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Ο ιστότοπός μας και όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν προορίζονται για άτομα κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και ζητάμε να μην χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και να μην παρέχουν προσωπικές πληροφορίες μέσω του ιστότοπού μας. Η Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας απαγορεύει να δεχόμαστε χρήστες ηλικίας κάτω των 18 ετών και όλα τα άτομα κάτω των 18 ετών καλούνται να μην χρησιμοποιούν, δημοσιεύουν πληροφορίες ή υποβάλλουν ερωτήματα σε αυτόν τον ιστότοπο. Σε περίπτωση που λάβουμε κατά λάθος προσωπικές πληροφορίες ή άλλα δεδομένα από χρήστες κάτω των 18 ετών, δεν θα παρέχουμε εν γνώσει μας αυτά τα δεδομένα σε κανένα τρίτο μέρος για οποιονδήποτε σκοπό και οποιαδήποτε μεταγενέστερη αποκάλυψη θα οφείλεται στο γεγονός ότι ο χρήστης κάτω των 18 ετών χρησιμοποίησε το ιστοσελίδα και υποβλήθηκαν προσωπικά στοιχεία χωρίς παρότρυνση ή άδεια από εμάς.

 1. ΑΚΡΙΒΗ, ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τυχόν προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται από εσάς στον ή μέσω του ιστότοπού μας και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Εάν θέλετε να επαληθεύσετε εάν τα προσωπικά στοιχεία που μας παρείχατε, τα οποία διατηρούνται ή ενδέχεται να εξακολουθούν να διατηρούνται από εμάς είναι ενημερωμένα ή όχι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@fshc.ie ή στο Four Seasons Hotel, Carlingford, Dundalk, Co. Louth.

Laura Bizna Riepse

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Four Seasons Hotel, Spa & Leisure Club Carlingford

Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.

 1. ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΣΧΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ

Εκτός εάν σας ζητηθεί συγκεκριμένα, σας ζητούμε να μην μας αποστείλετε και να μην αποκαλύψετε τυχόν ευαίσθητες Προσωπικές Πληροφορίες στον ή μέσω του ιστότοπού μας και των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών ή με άλλο τρόπο σε εμάς.

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένες πληροφορίες για σκοπούς τήρησης αρχείων ή/και για την ολοκλήρωση τυχόν συναλλαγών που ξεκινήσατε πριν ζητήσετε αλλαγή ή διαγραφή. Ενδέχεται επίσης να υπάρχουν υπολειπόμενες πληροφορίες που θα παραμείνουν στις βάσεις δεδομένων μας και σε άλλα αρχεία, τα οποία δεν θα αφαιρεθούν. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες τις οποίες δεν μπορούμε να σας επιτρέψουμε να ελέγξετε, για νομικούς λόγους, λόγους ασφαλείας ή άλλους λόγους.

 1. ΚΡΑΤΗΣΗ

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι ευλόγως απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιούμε, και εάν περισσότερο, για οποιαδήποτε διάρκεια που απαιτείται από το νόμο και για νόμιμες περιόδους παραγραφής αξιώσεων όπου τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να σχετίζονται με οποιαδήποτε πιθανή ευθύνη. μπορεί να έχει.

 1. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι νόμοι με τους οποίους συμμορφωνόμαστε ρυθμίζονται από τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων. Εάν έχετε κάποιο παράπονο ή ανησυχία, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε το θέμα και θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε και να επιλύσουμε το πρόβλημά σας. Εάν επιθυμείτε να ζητήσετε βοήθεια από μια κυβερνητική ρυθμιστική αρχή, τα στοιχεία επικοινωνίας του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων είναι εδώ παρακάτω;

Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων

Canal House

Station Road

Πόρταρλινγκτον

ΣΙΑ Laois

Ιρλανδία

R32 AP23

Luxe Spa Κάντε κράτηση για περιποίηση σπα Vouchers Κράτηση