SERTAI PASUKAN KAMI | Hotel Four Seasons, Spa & Leisure Club, Carlingford

Four Seasons Hotel, Spa & Leisure Club terletak 20 minit dari Dundalk dan Newry dan memberikan faedah hebat kepada semua pekerja termasuk akses gim percuma, makanan bertugas, pakaian seragam, dan sudah tentu latihan penuh. Selain itu, hotel ini menawarkan peluang selanjutnya kepada sesiapa sahaja yang berusaha untuk belajar dan berkembang.